Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Περί μη Οφειλής Τ.Α.Π.